Apollo 3

Apollo 3

11,000M Capable Iridium/LED Beacon
Apollo Mono

Apollo Mono

6000M Capable Iridium/LED
Apollo Hades

Apollo Hades

Remote head accessory for the Apollo Series
XMA Beacon

XMA-11K

Self-Contained Submersible Argos Beacon
XMF-11K LED Flasher with remote head

XMF-11k

Self-Contained Submersible LED Flasher
XMi-11K Remote Head Iridium Microbeacon

XMi-11K Remote Head

Self-Contained Submersible Iridium MicroBeacon with Remote Head
XMF-11K LED Flasher with remote head

XMF-11K Remote Head

Self-Contained Submersible LED Flasher
XMB-11K Remote Head VHF Beacon

XMB-11k Remote Head

Self-Contained Submersible VHF Beacon
Apollo Iridium Flasher Beacon remote head

Apollo Remote Head

Submersible Iridium GPS-LED Flasher Combo
XMA-11K Argos Beacon with remote head

XMA-11K Remote Head

Self-Contained Remote Head Submersible Argos Beacon